Het Kennis-actieprogramma vanuit een transitieperspectief – Kennisactieprogramma Water

Het Kennis-actieprogramma vanuit een transitieperspectief – Kennisactieprogramma Water

Binnen het Kennis-actieprogramma (KAP) wordt nagedacht over water in de circulaire stad van de toekomst om Amsterdam zo duurzamer en veerkrachtiger te maken. Zoals al beschreven in deze blog, zijn betrokken partijen daarbij bereid om na te denken over radicaal andere en vernieuwende manieren van het organiseren (en beheren) van de waterketen. Toch blijkt in de praktijk dat dit niet altijd even makkelijk is. Wat bepaalt het succes of juist de mislukking van innovatie? En hoe kunnen we processen van duurzame (maatschappelijke) verandering beter begrijpen? Duurzame transitie Deze en soortgelijke vragen worden binnen transitiestudies bestudeerd. De ambitie van het KAP Water om toe te werken naar een circulaire waterkringloop kan worden opgevat als een duurzame transitie. Transities zijn lange termijn processen van radicale en structurele veranderingen op het niveau van maatschappelijke systemen. In het geval van het KAP Water is dit ‘maatschappelijke systeem’ de stad. Innovaties die bijdragen aan duurzame transitie zijn zó radicaal anders dan de gangbare praktijk van het moment, dat ze structurele en systemische verandering vereisen. Deze ‘gangbare praktijk’ wordt in transitiestudies ook wel het regime genoemd. Het regime is het huidige, dominante systeem van gebruiken en praktijken. ‘Normale’ innovaties zijn weliswaar vernieuwend, maar passen tegelijkertijd binnen het heersende regime...

  • kennisactiewater.nl
Read the full article