Keeping It Cool with Waternet and Sanquin

een koelbloedige businesscase – Kennisactieprogramma Water

In Slotervaart, in Amsterdam Nieuw-West, wordt binnenkort het bloed van bloedbank Sanquin gekoeld door middel van koude uit een drinkwatertransportleiding. Met een speciale installatie kan koude uit water worden opgeslagen in de winter en worden gebruikt in de zomer om mee te koelen. Hierdoor wordt in de eerste jaren zo’n 20.000 gigajoule per jaar aan energie bespaard, dezelfde hoeveelheid elektriciteit als 1.800 huishoudens. Dit zal uiteindelijk naar 40.000 gigajoule per jaar groeien. Waternet werkt hiervoor nauw samen met Sanquin en treedt daarbij op als energieleverancier. Hoewel de technische aspecten van dit project op zichzelf niet zo vernieuwend lijken (een aantal warmtewisselaars en pompen) is de organisatie ervan dat wel degelijk. Het Sanquin project demonstreert niet alleen hoe verschillende infrastructuren zoals energie en water met elkaar kunnen worden verbonden, maar ook hoe partijen vanuit verschillende disciplines en sectoren daarvoor op een nieuwe manier samenwerken. Een publiek-private samenwerking Ongeveer een half miljoen mensen gaan in Nederland een aantal keer per jaar naar de bloedbank om donorbloed te geven. Daarbij wordt telkens ongeveer een halve liter per keer gedoneerd. Om al dat bloed te kunnen bewaren is een flinke hoeveelheid koeling nodig, vooral in de zomer. Hoewel hier normaal gesproken grote koelmachines voor worden gebruikt, lossen...

  • kennisactiewater.nl
Read the full article