KWR Kees Roest by KWR Kees Roest
22 January 2019

Six percent export growth expected for the Dutch water sector

The water sector is expecting an average growth of foreign water activities by about 6 percent in 2019, according to the Water Sector Export Index (WEX). Especially companies in water technology are expecting again a growth in export. Climate change creates more demand, such as the purification of waste water....

Waterbedrijven voorzien exportgroei in 2019

Bedrijven in de watersector hebben een goed exportjaar achter de rug. Voor 2019 verwachten ze een gemiddelde groei van de buitenlandse wateractiviteiten met circa 6 procent. Dat blijkt uit de Watersector Exportindex (WEX). De index wordt opgesteld door onderzoeksbureau Panteia met 2000 als basisjaar ( = 100). Voor de invulling benadert het bureau bedrijven in de watersector die zich richten op de export. Op basis van deze enquête onder ruim tachtig bedrijven (59 watertechnologie, 24 deltatechnologie) wordt een index opgesteld, met een voorlopige vaststelling voor 2017, de verwachte realisatie in 2018 en een prognose voor 2019. De Watersector Exportindex (WEX) voor de periode 1995-2018 (2000=100) | Bron Panteia Vorig jaar wisten de bedrijven die zich toeleggen op deltatechnologie zich na twee mindere jaren te herstellen op de exportmarkt, zo valt af te lezen uit de indexgrafiek van het onderzoeksbureau. De bedrijven met watertechnologie zetten vorig jaar de stijgende lijn van 2016 en 2017 door. De WEX kwam in 2017 uit op 172,8 (waarde 7,15 miljard euro). Dat is een daling van 1,7 procent ten opzichte van 2016. Vorig jaar is er sprake van een stijging met 7 procent, afgaande op de verwachtingen. Twee derde van de bedrijven gaat ervanuit dat bij het afsluiten van...

  • h2owaternetwerk.nl
Read the full article