KWR Kees Roest by KWR Kees Roest
22 January 2019

Risk of scarcity of water and raw materials for the financial sector

Scarcity of water and raw materials and reduction of biodiversity pose a risk for the Dutch financial sector according to De Nederlandse Bank (DNB; the Dutch bank). Dutch investments of more than 150 billion euros are at risk because of companies in areas with extremely high water scarcity or dependence on scarce raw materials....

DNB: water- en grondstoffenschaarste risico voor investeerders

Schaarste aan water en grondstoffen en vermindering van de biodiversiteit vormen een risico voor de Nederlandse financiële sector (banken, verzekeraars en pensioenfondsen). Dat staat in een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Eerder wees DNB al op de financiële risico’s (hogere schadeclaims) die het gevolg zijn van extremere weersomstandigheden door klimaatverandering. De centrale bank schrijft onder meer dat kredietverschaffers rekening moeten houden met de gevolgen van strengere regelgeving. Als voorbeeld wordt genoemd verplichte verduurzaming van kantoorpanden en ander vastgoed. Waterschaarste DNB heeft in samenwerking met een aantal onderzoeksbureaus gekeken naar de beschikbaarheid van zoet water in de wereld. Door bevolkingstoename en economische groei krijgt een groot deel van de wereldbevolking te maken met waterschaarste. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse financiële instellingen 97 miljard euro hebben geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn in gebieden “met extreem hoge waterschaarste”. Als die schaarste omslaat in tekorten heeft dat ook invloed op bedrijven waar Nederlands geld in zit. “Bedrijfsfaciliteiten kunnen dan niet of slecht functioneren.” Dat komt doordat overheden het watergebruik mogelijk strenger gaan reguleren. Hetzelfde probleem doet zich voor bij Nederlandse investeringen (56 miljard) in bedrijven die afhankelijk zijn van de meest schaarse grondstoffen. Door toenemende consumptie en het gebruik van technologie wordt de vraag naar deze...

  • nos.nl
Read the full article