31 October 2018

PROJECT SMARTROOF 2.0

735970750_960.jpg

Project Smartroof 2.0 is een TKI-Watertechnologie-innovatieproject van gemeente Amsterdam, Waternet, Drain Products, Aedes Real Estate, KWR en Marineterrein Amsterdam. Samen hebben we onderzocht hoe de transformatie van zwarte naar blauw-groene daken kan bijdragen aan een leefbare en klimaatbestendige stad. Klimaatverandering heeft een negatief effect op het welzijn van mensen. Ook de toenemende groei van de stad zorgt ervoor dat de druk op de openbare ruimte alleen maar toeneemt. Nieuwe en bestaande openbare ruimte moet daarom slim ingericht en beheerd worden en met blauwgroene daken kunnen hete zwarte daken in de stad getransformeerd worden tot functionele koele groene oases. Project Smartroof 2.0 is mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
kwrwater.nl/actueel/koel-hoofd-en-droge-voeten-dankzij-blauwgroen-dak/

Cast: KWR Watercycle Research Inst.

Tags: groene daken, Amsterdam and innovatie