First prize for the Urban Water Buffer

Urban Water Buffer wint Challenge Klimaatadaptatie in Zuid-Holland

18/09/2018 ‘Urban Water Buffer’ van Field Factors heeft de Challenge Klimaatadaptatie van de provincie Zuid-Holland en VPdelta gewonnen, een prijs van 20.000 euro. Dit innovatieve concept heeft tot doel regenwater in de stad langer vast te houden in de bodem, om zo wateroverlast te voorkomen en bij droogte extra water beschikbaar te hebben. De tweede prijs, een bedrag van 15.000 euro, was voor WaterMappers. Deze startup ontwerpt vernieuwende sensoren die aan drones bevestigd worden om zo zwevend grondwatermetingen te doen. Dat is veel sneller, goedkoper en efficiënter dan de huidige manier van meten. De derde prijs van 5.000 euro ging naar Stichting Corazon die ouderen wil beschermen tegen hittestress, onder andere door samen met de ouderen hun woonomgeving te vergroenen. Onder de finalisten waren verschillende startups die al een pilot hebben gedaan. Urban Water Buffer heeft al een succesvolle pilot bij het Sparta Stadion in Spangen. Een andere finalist, Plastic Road, heeft net een fietspad gerealiseerd in Zwolle. Voor veel startups blijkt het juist na de eerste pilot en de publiciteit daaromheen lastig om verder te ontwikkelen. Daarom koos de jury ook voor een aantal van deze projecten. De provincie en VPdelta zullen hen de komende tijd helpen met het vinden van locaties...

  • groeneruimte.nl
Read the full article