24 May 2019

Co-creatie maakt duurzame transitie haalbaar

“Net als Rutger Bregman dachten Andrew James Segrave en Henk-Jan van Alphen dat co-creatie nergens toe zou leiden. “In ons polderland lijkt samenwerking soms een reflexmatige antwoord op alles, en ook een antwoord op niets: samenwerking om het samenwerken.” Maar ze zijn van mening veranderd. In deze transitietijd kan co-creatie noodzakelijke transities zoals klimaatadaptatie haalbaar maken.
In de huidige transitieperiode is er behoefte aan nieuwe wetgeving, bestuursvormen en economische systemen. Nieuwe technieken bieden mogelijkheden, maar ze vragen vaak ook om een bredere taakopvatting en andere verdeling van verantwoordelijkheden, kosten en risico’s. In de watersector ligt de nadruk op dit moment op het demonstreren en testen van nieuwe technologie in pilots. Tegelijkertijd wordt gesignaleerd dat deze pilots op zichzelf de benodigde transitie niet teweeg gaan brengen.”

(Citaat: Segrave, A.J., van Alphen, H.J. – Co-creatie maakt duurzame transitie haalbaar – H2O-Online (2019)8 februari)

Het bericht Co-creatie maakt duurzame transitie haalbaar verscheen eerst op De bibliotheek van KWR.