05 April 2020

Centraal Kennissysteem Levensduurbepaling. Specificaties

In het basismodel leidingnetbeheer wordt beschreven welke elementen nodig zijn voor rationeel leidingnetbeheer. Één van de centrale vragen in leidingnetbeheer is de saneringsvraag: “Saneren of niet saneren? En in welke volgorde moeten de verschillende leidingsegmenten worden gesaneerd?”. Het ‘niet saneren’ staat voor het in stand houden van de oude leiding. Per geval moet beoordeeld worden of de kosten en de hinder die zijn verbonden aan het handhaven van de oude leiding opwegen tegen de opbrengsten van uitstel van sanering.

Het bericht Centraal Kennissysteem Levensduurbepaling. Specificaties verscheen eerst op De bibliotheek van KWR.