KWR Kees Roest by KWR Kees Roest
19 July 2018

Impending water shortage: code yellow

Every day in the news: dry weather and precipitation deficit in the Netherlands. Already for a month there is no substantial rain and the inflow of fresh water via the river Rhine is decreasing (https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-nieuws/2114-dreigend-watertekort-code-geel). If the current situation will not change, 2018 might be become the most extreme dry year ever since measurements started (https://www.trouw.nl/samenleving/het-blijft-droog-en-het-water-wordt-schaarser-wat-doet-nederland-~a4b5787f/). There is still enough drinking water, but because of much more use (up to 45% more compared to normal), water pressure might be lower than usual, so be cautious with your water use....

Droogte neemt toe, veel vraag naar water - Unie van Waterschappen

18 juli 2018   Het neerslagtekort is de afgelopen week in heel Nederland verder toegenomen. Sinds vandaag is voor de Rijn code geel van kracht: dreigend watertekort. De waterschappen nemen maatregelen om voor voldoende zoet water te zorgen. Hieronder staat een overzicht van de actuele droogtesituatie in Nederland. Veel gebieden in Nederland zijn voor hun watervoorziening afhankelijk van de aanvoer vanuit de Rijn en de Maas. De wateraanvoer via de Rijn daalt, de wateraanvoer via de Maas is nog wel op orde. De watervoorraden in het IJsselmeer en het Volkerak Zoommeer zijn op peil. Zout water Door de droogte wordt het water vooral in het westen van het land zouter, wat slecht is voor de natuur en de landbouw, met name voor boomkwekers. Om te zorgen dat het water niet te zout wordt, is er veel vraag naar zoet water. Daarom wordt extra zoet water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast nemen de waterschappen op bepaalde plekken maatregelen om de zoetwatervoorziening te optimaliseren, onder andere met inzet van pompen. Beregeningsverboden Op de hoge zandgronden is geen wateraanvoer mogelijk. Het gaat hier om delen van Noord-Brabant, Limburg, Veluwe, Achterhoek, Twente en Drenthe. Hier is men volledig afhankelijk van neerslag. De waterschappen hebben daarom beregeningsverboden uit oppervlaktewater ingesteld om...

  • uvw.nl
Read the full article